Dokumentumtár Rendezési terv és Településképi Arculati Kézikönyv

mappa Településképi Arculati Kézikönyv és TKR rendelet pdf Jóváhagyó határozat és rendelet pdf Szabályozási terv belterület pdf Szabályozási terv külterület pdf Szerkezeti terv pdf Helyi Építési Szabályzat