Dokumentumtár Rendeletek 2015

pdf Zárszámadási rendelet pdf Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól - egységes szerkezet pdf Helyi közművelődési feladatok ellátására pdf Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról pdf Ingatlanok és közterületek tisztántartásáról pdf Tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről - egységes szerkezet