Dokumentumtár Rendeletek 2015

pdf Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról pdf Helyi közművelődési feladatok ellátására pdf Ingatlanok és közterületek tisztántartásáról pdf Tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről - egységes szerkezet pdf Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól - egységes szerkezet pdf Zárszámadási rendelet