Dokumentumtár Rendeletek 2018

pdf Gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet - egységes szerkezet pdf Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól pdf Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet - egységes szerkezet pdf Köztisztviselők illetményalapjának valamint illetménykiegészítésének pdf 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról pdf Helyi Építési Szabályzat pdf Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról