TÁJÉKOZTATÁS a kutak vízjogi fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásról

Magyarország ivóvízellátása jelenleg 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. Az Országgyűlés, és a Belügyminisztérium már sokat foglalkozott az ország területén nagy mennyiségben megtalálható, illegálisan létesített kutak által okozott problémákkal.

Az idei évben a médiában is többször megjelent már, hogy a 2018. előtt létesített kutakra úgynevezett fennmaradási engedélyt kell kérni. Legutóbb az Alkotmánybíróság hozott határozatot arról, hogy az Országgyűlés 2018. július 20-i rendkívüli ülésnapján elfogadott, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a – melynek célja olyan szabályozás kialakítása lett volna, amely 80 méteres kútmélységig nem teszi szükségessé sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatását – alaptörvény-ellenes (13/2018. (IX. 4.) AB határozat).  

Fentiekre tekintettel, és a jelenleg hatályos jogi szabályozás értelmében tehát minden kút – legyen az akár ásott, vagy fúrt kút- megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a kút engedély nélkül létesült, vagy esetleg attól eltérően került kialakításra, szükséges úgynevezett vízjogi fennmaradási engedélyt kérni.

Jegyzői hatáskörbe, mint helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe az alábbi esetek tartoznak:

  • A kút nem érint karszt- vagy rétegvizet; 
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti; 
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van; 
  • magánszemély a kérelmező; 
  • a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; 
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál. 

Minden más esetben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékes szerve jár el. Az eljárás 2018. december 31-ig mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Fontos, hogy a jogszabályok előírásai alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. Tehát a bejelentés elmaradása bírságkockázatot jelent.

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást a Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal lehet kezdeményezni, a formanyomtatvány pedig elérhető a Hivatalban, illetve a Város honlapján.

                                                             

                                                                           Fertőszentmiklósi Polgármesteri HivatalKapcsolódó dokumentumok

docx Kérelem - doc formátum pdf Kérelem - pdf formátum