Tájékoztató

Tájékoztatom, hogy a 2020.10.15-én 13-15 óra között a Szabadidő Központ és Könyvtár - 9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 20-21. szám alatt tartandó kihelyezett ügyfélfogadáson Magyar Melinda, Halmai Péter kollégáim várják az érdeklődőket Életkezdési támogatás és Start-számla nyitása céljából.

A Magyar Állam támogatást nyújt a fiatal felnőttek önálló életkezdésének anyagi megalapozása céljából a

• 2005. december 31. napját követően született Magyarország területén élő magyar állampolgár számára, valamint

• a 2017. június 30. napját követően született Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár vagy Magyar igazolvánnyal rendelkező személy javára.

Az életkezdési támogatás összege jelenleg 42.500 forint.

A Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás előnyei:

• Évente a befizetések 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft állami támogatás jár. Az életkezdési támogatás összege, valamint a számlán jóváírt összes befizetés és kamat automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre, mely a magyar állami garancia miatt hosszú távon is biztonságos befektetés.

• A számla vezetéséért, más számlavezetőtől történő átvételért, a megbízások teljesítéséért és a kifizetésért a Kincstár semmilyen díjat nem számít fel.

• A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.

• WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatásaink segítségével ügyeit kényelmesen – akár otthonról is – intézheti.

• Kiemelkedően magas kamat, akár 6,4%! (előző évi hivatalosan közzétett infláció + 3%)

2006. január 1. napja előtt született gyermekek esetén is nyitható Start-számla. Ezen gyermekek számlájára a számlanyitást követő 30 napon belül legalább 25.000 forint befizetést kell teljesíteni.

A törvényes képviselőknek a gyermek 18. életévének betöltéséig lehetőségük van arra, hogy az állam által nyújtott életkezdési támogatás összegét az életkezdési letéti számláról a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain nyitható Kincstári Start-értékpapírszámlára helyezzék át.

A gyermek részére megnyitott Kincstári Start-értékpapírszámlára természetes személyek, illetve a belföldi települési önkormányzatok is teljesíthetnek befizetést, míg az életkezdési letéti számlára befizetések kezdeményezésére nincs lehetőség. Az egyéni befizetésekre az állam évente további támogatást nyújt, ezzel is ösztönözve a hosszú távú megtakarítási szándékot.

A Babakötvény 1,- forint alapcímletű, változó kamatozású, 19 éves futamidejű állampapír, amelyet a Magyar Állam évente bocsát ki. A fizetendő kamat a kamatbázisból és az első sorozat esetén 3% kamatprémiumból áll. A kamatbázis megegyezik a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével.Kapcsolódó dokumentumok

pdf pdf pdf