Kérelem az idősek évi egyszeri támogatásának megállapításához

Kérelem az idősek évi egyszeri támogatásának megállapításához

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat célja, hogy a településen élő rászoruló idősek szociális biztonságát megőrizze, segítséget nyújtson az életkörülményeinek minél magasabb szinten tartásához, javításához. Koruk, egészségi állapotuk romlása miatt, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszközök, a téli fűtési és egyéb megemelkedett kiadásaik egyszeri támogatásával kívánja enyhíteni a rászoruló idősek anyagi terheit.

A rendelet hatálya kiterjed Fertőszentmiklós város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Fertőszentmiklóson élő idős személyekre.  

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata a 4. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott egyszeri támogatást nyújtja, a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek szerint.  

Az idősek egyszeri támogatására jogosult az a személy, aki

a) tárgyév december 31-ig a 70. életévét betölti

b) Fertőszentmiklóson bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, valamint

c) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 190.000,-Ft-ot.

A támogatás iránti kérelmet tárgyév december 5. napjáig lehet benyújtani a Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban az 1. melléklet szerinti tartalommal.  

A kérelmezőnek saját és házastársa, élettársa havi nettó jövedelméről igazolást kell becsatolnia.

Az idősek támogatásáról a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester egyedi határozattal dönt.

Az időskorúak egyszeri támogatása pénzbeli támogatás formájában kerül kifizetésre a jogosult által megjelölt folyószámlára történő utalással, vagy házipénztáron keresztül, illetve postai úton.

A támogatás mértéke: 5.000,-Ft/jogosult.Kapcsolódó dokumentumok

docx