Pályázati felhívás Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós igazgatói munkakörének betöltésére

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet szerint pályázatot hirdet Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós igazgatói ( vezető állású munkavállaló) munkakörének betöltésére

Munkakör megnevezése: Intézményvezető (igazgató)

Munkahely megnevezése: Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós

Munkavégzés helye: 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 20-21.

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő

A Megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja: 2021. május 1-2026. április 30.

Az intézményvezetőre a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony.

A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően kulturális szakmai munkakörben határozatlan időre tovább foglalkoztatja.Kapcsolódó dokumentumok

pdf