Állashirdetés

Kapuvár Térségi Szociális és Gyerekjóléti Szolgálati Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2021. 10.01-től 2026. 09. 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése,

zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása,

ellenőrzése. Az intézmény tevékenysége: étkeztetés; házi segítségnyújtás;

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család-és gyermekjóléti szolgálati feladatok,

család- és gyermekjóléti központi feladatok; nappali ellátás (idősek klubja, fogyatékosak

nappali ellátása), közösségi pszichiátriai ellátás, fejlesztő foglalkoztatás.


Kapcsolódó dokumentumok

pdf