Széchenyi Terv Plusz


Tájékoztató lakás rendeltetési egység számát igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról

A Rendelet 4/A. alcíme alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról a települési önkormányzat jegyzője állít ki kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt.

Tájékoztató lakás rendeltetési egység számát igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról

A Kormány 2022. szeptember 10-i hatállyal, a 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelettel módosította a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet (Rendelet).

A Rendelet 4/A. alcíme alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról a települési önkormányzat jegyzője állít ki kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt.

 A hatósági bizonyítvány a Rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi kötelezettség és helyszíni szemle alapján kerül kiállításra.

A kiállított hatósági bizonyítványt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó kizárólag az 5. § (1) bekezdése szerinti földgáz vételezésének igazolására jogosult felhasználni az egyetemes szolgáltatónál.

 A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet írásban lehet benyújtani az alábbi módokon:

• postai úton (9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 19.)

• személyesen a Polgármesteri Hivatalban (9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 19.)

• elektronikusan: jegyzo@fertoszentmiklos.hu email címre.

A hatósági bizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapján illetékmentes.

 A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele a lakás rendeltetési egységeknek az OTÉK 105. §-a, valamint az 1. melléklet 95. pontja szerinti megfelelés.

OTÉK 105. §:

„105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

1. melléklet 95. pont:

„95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.”

A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemle során történő ellenőrzés után történik. A szemle meghiúsulása – mivel a tényállás tisztázásához elengedhetetlen – a kérelem elutasítását vonja maga után.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Rendelet 7/A. § (11) bekezdése szerint, amennyiben az egyetemes szolgáltató, a hatóság, illetve a felügyeleti szerv észleli, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. A jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Fertőszentmiklós, 2022. szeptember 20.

                                                                                         dr. Szabó Szilvia

                                                                                                  jegyzőKapcsolódó dokumentumok

Fertőszentmiklós Város weboldala pdf Tájékoztató lakás rendeltetési egység számát igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról Fertőszentmiklós Város weboldala docx