Iskolai beíratás

A 2017/2018. tanévben első osztályt kezdő gyermekek szülei részére!


KEDVES SZÜLŐK!


A 2017/2018. tanévben első osztályt kezdő gyermekek szülei részére


2017. április 6-án
egész nap a tanítási idő végéig
órarend szerinti

NYÍLT TANÍTÁSI NAPOT

valamint 17:30 órakor

TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET


tartunk, melyre tisztelettel hívjuk és várjuk iskolánkba készülő gyermekek szüleit.Az 1. osztályosok BEIRATÁSÁRA:

2017. április 20. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra

2017. április 21. (péntek) 8:00 - 19:00 óra


közötti időben kerül sor a titkárságon.


Kérem, a beiratkozáskor hozzák magukkal

- gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, oktatási azonosító számát (11 jegyű OA szám)

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, mely lehet:

                    a) óvodai szakvélemény
                    b) nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
                    c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (szülői értekezleten osztjuk a nyomtatványt)

- a diákigazolvány igényléshez az okmányirodától kapott fénykép azonosító kódot tartalmazó adatlapot.
                 

A fényképet az okmányirodában kell elkészíttetni, ahol az alábbi iratokat szükséges a jogosultnak bemutatnia:

a) Születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy

b) egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya

Az okmányirodai fényképezési szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára.


Fertőszentmiklós, 2017.03.16.

        Szántó Zoltán intézményvezető
Kapcsolódó dokumentumok

pdf Beiratásról tájékoztató