Idősek klubja

Integrált intézményünkben személyes gondoskodás keretén belül nappali ellátási formában, szociális szolgáltatásként IDŐSEK KLUBJA működik. A saját otthonukban, vagy lakókörnyezetükben élő 18. életévet betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátásának biztosítására.

Szolgáltatás ellátási területe:

Kép
 • Fertőszentmiklós helyi lakosok
 • Engedélyezett férőhely szám: 20 fő

Szolgáltatásaink

 • Napi egyszeri meleg étkezés biztosítása
 • Fogyasztás helyben
 • Napközbeni tartózkodás lehetősége
 • Személyi higiéné tisztálkodás biztosítása
 • Szükség szerint ruházat, textília mosásának tisztításának lehetősége
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Életvezetési tanácsadás
 • Csoportos foglalkozásokon részvétel
 • A foglalkozások az idős otthon lakóval közösen integráltan történik
 • Szabadidő hasznos eltöltése

Egészségügyi szolgáltatásaink:

 • vitális funkciók folyamatos ellenőrzése
 • egészségügyi ellátás igénybevételének szervezése

Igénybevétel módja:

 • Önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére indul
 • étkezés igénybevételével együtt
 • klublátogatóként étkezés nélkül, csak bent tartózkodással
 • Formanyomtatványok az intézményvezetőtől igényelhetők

Térítési díj:

 • Fertőszentmiklós Város Önkormányzat mindenkori térítési díj rendelete alapján
 • Fizetés utólag minden hónap 1-10.-ig az igénybevételi napok / étkezések számától függően