Széchenyi Terv Plusz

Idősek klubja

Integrált intézményünkben személyes gondoskodás keretén belül nappali ellátási formában működik az idősek klubja. A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgáló ellátás.

Kinek ajánljuk ezt az ellátási formát?

• Akik önmaguk nappali ellátására csak részben képesek.

• Akik nappal egyedül társ nélkül vannak, magányosnak érzik magukat.

• Akik napközben közösségre, emberi kapcsolatokra vágynak.

• Akinek a napközbeni tartózkodásból adódó komfort érzetre van szüksége.

• Akinek a napi egyszeri meleg étel, ebéd elkészítése már otthon gondot okoz.

• Akinek esetenként bizonyos ügyek elintézésében már jól jön a segítség.

Milyen élethelyzetre ajánljuk ezt a szolgáltatást?

• Hirtelen egyedül maradt, mert társa meghalt.

• Családja, gyermekei dolgoznak és Ön egész héten egyedül van.

• Magányosnak érzi magát, közösségbe vágyik.

• Egymagára már nem akar, illetve nem tud napi szinten főzni.

• A mindennapi életvitelben vannak részterültetek, amiben tanácsra ügyintézésére, segítségre szorul.

• Saját lakó környezetének komfort fokozata miatt napközben segítség az intézeti tartózkodás.

• Igénybe szeretné venni a szolgáltatás által biztosított személyi higiéné lehetőgégeit.

Mit ajánlunk a Hozzátartozóknak?

• A szolgáltatás igénylése előtt tájékozódjon a nappali ellátás idősek klubja szolgáltatás tartalmáról.

• A problémához vagy élethelyzethez kell igazítani a szociális alap ellátás igénybe vételének e formáját.

• Az ellátás igénylése előtt konkrétan gondolja át, hogy a szolgáltatást milyen rendszerességgel szeretné igénybe venni.

Mit kell eldönteni a szolgáltatás igénybevétele előtt?

• Mérje fel, hogy a napi közlekedést a klubba oda- vissza hogyan tudja majd megoldani.

• Képes-e, tud-e önállóan közlekedni, vagy be kell vonni a család segítségét.

• Döntse el, hogy a szolgáltatást étkezés helyben fogyasztásával vagy étkezés nélkül csak ott tartózkodással klublátogatóként kéri.

• Gondolja át, hogy a szolgáltatást hétköznapok mely napjain szeretné igénybe venni.

• A szolgáltatás kezdetekor a gondozónő az igénylővel személyesen megismerkedik, egyezetésre kerülnek a körülmények, az igények, a konkrét kérések.

Ellátási körzet:

• Fertőszentmiklós város közigazgatási területe /helyi lakosok.

Ellátás adatai:

• Szolgáltatás szervezői: Szociális ügyintézők, tel.: 06- 99/ 380-985,

Kép

Nyitvatartási idő:

• Hétfőtől péntekig naponta 8-16:30 óra között.

• Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.

• Intézményen belüli terek használata: étterem, társalgó, kápolna, terasz, pihenősarok, mellékhelyiségek, közös az idősotthon lakóival.

Ellátotti kör:

• Általános ápolást gondozást igénylő időskorú személy.

• Közép és súlyos demens szakvéleménnyel rendelkező időskorú személyek.

Dolgozók:

• 1 fő szakképzett gondozónő.

• 1 fő klubvezető.

Alaptevékenység:

• Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

• Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, napközbeni ellátására szolgál.

Kép

Szolgáltatás tartalma:

• Napi egyszeri meleg étkezés ebéd biztosítása.

• Fogyasztás helyben az idősek otthona éttermében.

• Napközbeni tartózkodás lehetősége.

• Személyi higiéné tisztálkodás biztosítás.

• Szükség szerint ruházat, textília mosásának tisztításának lehetősége.

• Hivatalos ügyek intézésének segítése.

• Életvezetési tanácsadás.

Kép

Milyen egészségügyi szolgáltatásokat nyújt a klub?

• Vitális funkciók folyamatos ellenőrzése.

• Havi kontroll mérések biztosítása.

• Szükség szerint intézet orvosi ellátás igénybevétele.

• Szükség szerinti szakorvosi ellátás igénybevételének szervezése, segítése.

Milyen programok vannak a klubban?

• Csoportos, személyre szabott foglalkozásokon részvétel.

• Foglalkozások szervezése az idős otthon lakóval közösen integráltan történik.

• Intézeti ünnepségeken részvétel.

• Szabadidő hasznos, kulturált eltöltése.

Hogyan történik az igénybevétel?

• Önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére indul.

• Étkezés igénybevételével, helyben fogyasztással együtt.

• Klublátogatóként étkezés nélkül, csak bent tartózkodással.

• Formanyomtatványok az intézmény ügyviteli irodában igényelhetők.

• Felvételi eljárást a szociális ügyintézők végzik.

• Az intézmény az igénylővel megállapodást köt.

Térítési díj fizetés:

• Fertőszentmiklós Város Önkormányzata mindenkori térítési díj rendelete alapján történik.

• A személyi térítési díjat az intézményvezető a rendelet alapján határozza meg.

• Fizetés utólag minden hónap 1-10.-ig az igénybevételi napló alapján az intézmény ügyviteli iroda pénztári óráinak figyelembevételével történik.

Napközben már nem leszek egyedül?

A klubban napközben mivel telik az idő?

• Közösségi életben való részvétellel.

Kép

• Szabadidő kulturált eltöltésével.

• Készségmegtartó foglalkozásokkal.

• Egészségi állapot rendszeres ellenőrzésével.

• Közös ebéd fogyasztással.

• Igény szerint csendes pihenőn történő részvétellel.

• Igény szerint személyi higiéné elvégzésével.

Napközben hol vannak a klubosok?

• Az intézményen belül az idős otthon lakói és az idősek klubja tagjai közösen együtt töltik a napot az intézmény közösségi tereiben.

• A programok rendezvények foglalkozások közösek.

• A klubosok az ebédet az étteremben szintén közösen fogyasztják el az idősotthon lakóival.

• Csendes pihenő biztosítása: a klub rendelkezik pihenő sarokkal.