Széchenyi Terv Plusz

Bölcsőde

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fertőszentmiklós

Rákóczi Ferenc u 70.

Tel:99/544-170

Fax:99/544-171

Email: ovoda2@fertoszentmiklos.hu

Megbízott Intézményvezető: Wágnerné Vörösházi Szilvia

1 bölcsődei csoport

Mit kínál a bölcsőde?

Gyermekek a nap egy részét szükségleteihez igazított tágabb világban, hasonló korú társak között töltik el. Közösségbe járnak, a közös játék örömét élik át. Korának megfelelő gondozásban, nevelésben, foglalkozásban részesül a szülők munkavégzésének idejére, szakmai háttérrel, szakképzett gondozónőkkel rendelkező intézményünkben.

A bölcsődei gondozás-nevelés elveinek megvalósítása érdekében gondoskodunk:

Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes bölcsődei légkör megteremtéséről, A testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni, és életkor-specifikus alakításáról, A gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról, A játéktevékenységen keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről, A kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről.

Kép Kép Kép