Szociális étkeztetés

Kép

A szolgáltatást azoknak a személyeknek biztosítjuk, akik önmaguk már nem képesek koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, esetleges betegségük, miatt illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek napi egyszeri meleg étel biztosítására. Intézményünk a szociális étkeztetés keretén belül a rászorult személyek részére napi egyszeri meleg étkeztetésről gondoskodik.

Szolgáltatás ellátási területe:

  • Fertőszentmiklós helyi lakosok

Konyha:

  • Nyugat-Magyarországi Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Kft. (iskola konyha),
  • A szociális ebéd házhoz szállítása csere éthordóval történik,

Igénybevétel módja:

  • Önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére indul,
  • Formanyomtatványok az intézményvezetőtől igényelhetők,

Térítési díj:

  • Fertőszentmiklós Város Önkormányzat mindenkori térítési díj rendelete alapján,
  • Szociális rászorultság, jövedelmi viszonyok figyelembevételével,
  • Fizetés utólag minden hónap 1-10.-ig az elfogyasztott adag szám figyelembevételével,