Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetést azoknak a személyeknek ajánljuk, akik önmaguk már nem képesek koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, esetleges betegségük, miatt illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel napi egyszeri meleg ételt biztosítani.

Alaptevékenység:

• A szolgáltatás célja egyszeri meleg étel biztosítása az arra szociálisan rászoruló helyi lakosnak.

Kinek ajánljuk ezt az ellátási formát?

Kép

• Akik koruk, egészségi állapotuk, betegségük, fogyatékosságuk miatt a napi egyszeri meleg ételt /ebédet nem tudják elkészíteni.

• Akik eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem tudják a meleg étel elkészítését biztosítani.

• Akik esetleges megváltozott élethelyzetük miatt nem képesek a napi meleg étel biztosítására.

Milyen élethelyzetre ajánljuk a szolgáltatást?

• Egészségi állapota, családi helyzete, illetve életkörülményei változtak, ezért napi életvitelében a meleg étkezés biztosítása gondot okoz.

• Egymagára már nem akar/illetve nem tud napi szinten főzni.

Mit ajánlunk a Hozzátartozóknak?

• A szolgáltatás igénylése előtt tájékozódjon a szolgáltatás tartalmáról.

• A problémához vagy élethelyzethez kell igazítani a szociális alap ellátás igénybe vételének e formáját.

• Az ellátás igénylése előtt konkrétan gondolja át, hogy a szolgáltatást milyen rendszerességgel szeretné igénybe venni. (heti 5 nap, illetve heti 7 nap)

Ellátási körzet:

Kép

• Fertőszentmiklós város közigazgatási területe / helyi lakosok.

Ellátás adatai:

• Igénybevételi idő: folyamatosan az év minden napján:11.30-13.30 óra között.

• Szolgáltatás vezetője az Intézményvezető.

Ellátotti kör:

• Szociálisan rászoruló idős, beteg, egyedülálló, fogyatékos személy.

Dolgozó:

• 1 fő részmunkaidős 6 órás szociális segítő.

Hogyan is lesz?

Megoldódik a napi ebédem.

Milyen lehetőséggel lehet igénybe venni a szolgáltatást?

Helyben fogyasztás Gondozási központ Ifjúság tér 2. szám alatti étterem.

Elvitel éthordóval a főző helyről Felsőbüki Nagy Pál általános Iskola konyhájáról.

Házhoz szállítás (csere éthordó biztosítása, napi szintű kapura történő kihelyezés).

Mire kell odafigyelni ?

• Az ellátás kezdetekor a szociális segítő az igénylővel személyes megismerkedik, egyeztetésre kerülnek a körülmények. (pl.: éthordó kihelyezés, szállítás ideje, fizetés és lemondás körülményei stb.)

• A szolgáltatás csereéthordóval történik, melynek tisztasága az ellátás biztosításának elő feltétele.

Hol főzik az ebédet?

• A főzést Nyugat-Magyarországi Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Zrt. végzi, az intézmény a szolgáltatást szerződés alapján vásárolja.

Kép

• Az étlap összeállítása a főzőhely feladata.

• Főzőhely: Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola konyhája.

Hogyan történik a szociális étkeztetés igénybe vétele?

• Önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére indul.

• Formanyomtatványok az intézmény titkárság irodában igényelhetők.

• Felvételi eljárást a szociális ügyintézők intézik.

• Az étkezés átmenetileg történő lemondását 48 órával előbb, vagy az akadály felmerülésével egy időben telefonon, vagy személyesen kell lemondani.

Térítési díj fizetés:

• Fertőszentmiklós Város Önkormányzat mindenkori térítési díj rendelete alapján.

• Szociális rászorultság, jövedelmi viszonyok figyelembevételével.

• Fizetés utólag minden hónap 1-10.-ig az elfogyasztott adag szám figyelembevételével történik.

• A személyi térítési díjat a házi gondozók szedik be.