Házi segítségnyújtás

Intézményünk személyes gondoskodás keretén belül, szociális alapellátásként
házi segítségnyújtást működtet.

Ez az ellátási forma azoknak az idős, beteg, fogyatékos személyeknek nyújt segítséget, akik nem képesek önmagukat ellátni, s így a mindennapi életben nélkülözhetetlen feladataikban segítségre szorulnak. Az igénybevevő személyt saját otthonában, lakókörnyezetében szakképzet házi gondozók közreműködésével, az önálló életvitel fenntartásában segítjük.

Kinek ajánljuk ezt az ellátási formát?

Kép

• Aki a napi teendőit már nem tudja egyedül ellátni.

• Akinek nehézséget okoz a napi bevásárlás, a hivatalos ügyek intézése.

• Akinek nehézséget okoz a napi higiéniai feladatok ellátása.

• Aki már nem tudja ellátni önmaga gyógyszerelését, a receptek kiváltását.

• Aki lakókörnyezetének rendben tartását már nem tudja egyedül elvégezni.

• Aki magányosnak érzi magát, és jó lenne, ha valaki rá nyitná az ajtót.

• Akinek az egészségügyi ellátáshoz történő hozzájutás megszervezése gondot okoz.

Milyen élethelyzetre ajánljuk a szolgáltatást?

• Hirtelen egyedül maradt, mert társa meghalt.

• Műtét utáni otthoni ápolása nem megoldott.

• Egészségi állapota folyamatos romlása miatt mindennapi életvitelében vannak területek, amikben segítségre szorul.

Mit ajánlunk a Hozzátartozóknak?

• A szolgáltatás igénylése előtt tájékozódjon a házi segítségnyújtás tartalmáról.

• A megoldásra váró problémához vagy élethelyzethez kell igazítani a szociális alap ellátás igénybevételének formáját.

• Az ellátás igénylése előtt konkrétan fogalmazza, meg mely területeken kér illetve vár segítséget.

• Gondolja, át mely napszakban, milyen időtartamban kell a segítség.

Ellátási körzet:

• Fertőszentmiklós város közigazgatási területe /helyi lakosok.

Ellátás adati:

• Igénybevételi idő: Hétfőtől péntekig 7.00-15.30 óra között, szombat, vasárnap, ünnepnap a szolgáltatás szünetel.

Kép

• Szolgáltatás vezetője: Intézményvezető.

Ellátotti kör:

• Általános ápolást gondozást igénylő időskorú személy.

• Idős, beteg, vagy fogyatékos személy.

Dolgozók:

• 2fő szakképzett hivatásos házi gondozó.

Alaptevékenység:

• Szociális alapellátási forma keretében az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, illetve lakókörnyezetében biztosítja.

Házhoz jön a segítség?

Mikor jön a gondozónő?

• A házi gondozó személyesen felkeresi az igénylőt és családját.

• A házi gondozó tájékozódik a körülményekről és a szükséges igényekről.

• A szolgáltatás tartalma, a konkrét ápolási gondozási feladatok, a szokások, kérések ekkor kerülnek egyeztetésre.

• Egyeztetésre kerül a gondozás napja és időpontja.

A gondozási tevékenység az alábbi feladatokból tevődik össze:

• Személyi gondozás.

• Szociális segítés.

• Fizikai ellátás.

• Gondozás, ápolás, ügyintézés.

• Mentális, pszichés gondozás.

Melyek ezek a szolgáltatások?

• Szükség szerinti gondozási, ápolási feladatokat végez.

• Alapvető higiéniai feladatok, mosdás, fürdés, hajmosás segítése.

• Napi gyógyszer adagolás, beszerzés, receptek íratása.

• Az igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.

• Az önálló életvitel fenntartásában segítség (vásárlás, ügyintézés, gyógyszertár, posta, fűtés, mosás stb.)

Kép

• Közvetlen lakókörnyezet rendben tartása.

• Segítség az igénybe vevő háztartásának vitelében.

• Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése (pl. baleset).

• Szükség szerint ruházat, textília mosásának tisztításának lehetősége.

• Hivatalos ügyek intézése.

• Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése.

• Szükség szerinti együttműködés az egészségügyi ellátórendszerrel, házi orvosi szolgálattal.

• Igénybe vevő izolációjának oldása, környezetével való kapcsolattartás.

• Mentális gondozás, beszélgetés.

Hogyan történik a házi segítségnyújtás igénybevétele?

• Önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére indul.

• Az intézményvezető, és az igénylő háziorvosa közösen végzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, és megállapítja a gondozási szükséglet mértékét.

• Ezt az ellátási formát azok vehetik igénybe, akiknek a gondozási szükséglete a 4 órát nem haladja meg.

• Az ellátás biztosításának konkrét időtartama az igénylővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül megállapításra.

• Formanyomtatványok az intézményi titkárságon igényelhetők.

• A felvételi eljárást a szociális ügyintézők végzik

Térítési díj fizetés:

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata mindenkori térítési díj rendelete alapján történik.

• A személyi térítési díjat forint/óradíjban az intézményvezető a mindenkor hatályos jogszabály figyelembevételével állapítja meg.

• Fizetés utólag minden hónap 1-10.-ig a gondozási napló alapján történik.

• A személyi térítési díjat a házi gondozók szedik be.