Intézmény

Kép

Alapítás éve: 1975 év

Fenntartó: Fertőszentmiklós Város Önkormányzat

Az intézmény hivatalos elnevezése: Fertőszentmiklós Gondozási Központ

Intézmény típusa: Vegyes profilú integrált intézmény

Cím: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2. szám

Földrajzi elhelyezkedés: Győr - Moson – Sopron megye

Telefon, fax: 99/380-985

E-mail: idosotthon@fertoszentmiklos.hu

Intézményvezető: Kovácsné Keskeny Edina

Alkalmazottak létszáma: 19 fő

Szakmai egységek száma: 4

Szakmai egységek megnevezése, engedélyezett férőhely szám:

Idősek otthona / tartós bentlakás: 35 fő

Idősek klubja / nappali ellátás: 20 fő

Házi segítségnyújtás / alap ellátás: 18 fő

Szociális étkeztetés / alap ellátás: -

„Lehet, hogy a törődés egy apró gesztusa, amelyet már régen elfelejtettél, valaki más éltében egyike a legboldogabb emlékeknek...„ (ism.szerz)

Kedves Érdeklődők, Tisztelt Látogatók!

Kép

Örömmel és nagy tisztelettel köszöntök minden kedves Érdeklődött a fertőszentmiklósi Gondozási Központ intézményi honlapján.

Büszke vagyok arra, hogy egy több mint 30 éves múltú,1975-ben alapított intézmény képviseletében „kalauzolhatom” Önöket intézményünk honlapján.

Az idős gondozás nagy múltra visszatekintő elkötelezett híveként a város vezetésének helyi összefogással sikerült megteremteni azokat az anyagi erőforrásokat, melynek segítségével a hetvenes évek közepén alakult öregek napközi otthonából, mára egy több funkciós vegyes profilú integrált intézménnyé nőtte ki magát, melynek feladata a helyi és megyei szociális alap és szakellátás biztosítása.

Intézmény filozófia / három „B” jegyében

Az idős emberek szakszerű, emberséges, tiszteletteljes ellátásának elődöktől átvett szemlélet módját az intézmény a mai napig igyekszik betartani és az új szakmai kihívásoknak megfelelve együtt komplexen kezelni .Az intézmény filozófiai „zászlajára” „a magas színvonalú EMBER központú szociális szolgáltatás” biztosítását tűztük ki célul.

Az intézmény nap mint nap azon fáradozik, hogy a szociális szolgáltatás központjában álló EMBER a bizalom, biztonság, békesség érzésével találkozva kapja meg az általa és családja által választott,igényelt szolgáltatást.

BIZALOM - A napi gondozás, ellátás, szolgáltatás biztosításának bizalmi elvre épülése munkánk egyik fő feladata. A bizalom nagyon törékeny, megszerzése csak folyamatos,következetes,megfelelő szintű szakmai munkával érhető el.

BIZTONSÁG - A biztonság lépcsőfokára csak az tud fellépni, aki a bizalmat már megszerezte, elnyerte. Ennek megtartásáért nap mint nap tenni kell.

A biztonság kialakulásának érzése a szolgáltatást igénybe vevő részéről alapvető fontosságú:

„ Tudom, hogy figyelnek rám”,

„ Tudom, hogy figyelembe veszik a kéréseimet”,

„ Tudom, hogy megkapom az engem megillető szolgáltatást”.

BÉKESSÉG Békességet kötök önmaggal, körülményeimmel, azzal hogy másokra vagyok utalva. Belátom, hogy segítségre van szükségem, és azt el is fogadom.

E három „B” munkánk nagy kihívása és feladata, mely ha megvalósul elmondhatjuk ,hogy szociális intézményünk „ars poétikája” teljesült.


Intézmény történet

Kép

Fenti idézet szellemében Fertőszentmiklóson 1975. január 1-jétől, sok társadalmi munkával, példás összefogással, biztosított tárgyi és személyi feltételekkel, 16 fő gondozottal kezdte meg működését az akkori öregek napközi otthona.

A fertőszentmiklósi Nagyközségi Közös Tanács a megyében másodikként, 1985-ben szervezte meg a Gondozási Központot, és indította be a legújabb gondozási formát, a hetes Idősek Klubját - későbbi elnevezése Szállást Biztosító Idősek Klubja -, amely egész éven át folyamatosan bentlakásos formában biztosította a szociálisan rászorultak gondozását. Nemcsak helybeliek, hanem a társközségekből is beköltöztek a teljes gondozásra szoruló magányos emberek.

A hetes öregek napközi otthona egyik napról a másikra szociális otthonná vált. Már a kialakításnál is látszott, hogy az eredeti épületben hosszú távon a területi gondozást nem tudják biztosítani.

Időközben a településen a régi rendszer iskolakörzetesítésének eredményeként 1973-ban felépült egy kétszintes, 52 férőhelyes általános iskolai diákotthon. Annak megszűnését követően az épületben 1988-ig a soproni Kisegítő Iskola működött.

A város ezt az épületet később a megyei Tanácstól a falu lakosságának példátlan összefogásával, a városban működő vállalatok, intézmények, kisiparosok jelentős társadalmi munkájával, önkéntes felajánlásokkal megvásárolta.

Sikerült az épületet úgy átalakítani, hogy a Gondozási Központ hosszú távon, minden szociálisan rászoruló ember, vagy család számára elérhetővé váljon a szociális alap - és szakellátás biztosításával.

Az idősgondozás elkötelezett híveként a városvezetésnek sikerült megteremteni azokat az anyagi erőforrásokat, melynek segítségével az utóbbi években újabb fejlesztésekkel támogatta a szociális ellátást.

Az intézmény épületének teljes körű felújítása Fertőszentmiklós Város Önkormányzat - mint intézmény fenntartó önerős finanszírozásából, valamint pályázati támogatás elnyeréséből együttesen valósult meg az alábbi négy ütemben:

  • 2006 évben az összes nyílás záró cseréje,
  • 2008 évben az épület tetőszerkezetének cseréje, az épület külső szigetelése, és újra színezése,
  • 2009 évben az összes vizes blokk (fürdők, mellékhelyiségek) teljes körű felújítása, akadálymentesítése,
  • 2010 évben az intézmény udvarának parkosítása történt.

A Gondozási Központ napjainkban már minden új szakmai elvárásnak, kihívásnak megfelelő ápolási, gondozási igényt kielégítő vegyes profilú integrált intézményként csaknem 120 fő részére az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja:

  • Szakellátásként tartós bentlakást biztosító Idősek otthonát,
  • Nappali ellátásként Idősek klubját,
  • Szociális alapellátásként Házi segítségnyújtást, és Szociális étkeztetést működtet.