Intézmény

Kedves Honlap Látogató!

Szeretettel köszöntöm az Intézmény honlapján.

Büszke vagyok arra, hogy egy több mint 30 éves múltú,1975-ben alapított intézmény képviseletében „kalauzolhatom” Önt intézményünk honlapján. Honlapunk számos hasznos információt nyújt Önnek, és Családjának. Segíteni szeretnénk választásukat, hogy pillanatnyi élethelyzetükre intézményünk által biztosított szociális szolgáltatások közül melyik lenne a legjobb megoldás. Várunk minden kedves látogatót, időskorút, hozzátartozót, érdeklődőt, és mindenki mást, aki betekintést szeretne nyerni intézményünk életébe!

Az intézményről további képek az alábbi linken találhatók: https://www.fertoszentmiklos.hu/hu/galeria/kepek/301/gondozasi-koezpont-intezeti-kepek

Intézményi arspoética:
„Ha szolgálatra hívattál fél szívvel itt semmire se mész,
Minden vagy semmi a tét itt,
A szív a lélek az ész.”

                                             
(Fritz Riemann)

Az intézmény célja, hogy a szolgáltatás központjában álló EMBER a bizalom, biztonság, békesség érzésével találkozva kapja meg az általa, családja által választott,szociális szolgáltatást.

Intézményi filozófia:

BIZALOM - A napi gondozás, ápolás, ellátás, szolgáltatás biztosításának bizalmi elvre épülése munkánk egyik fő feladata. A bizalom nagyon törékeny, megszerzése nehéz, csak folyamatos, következetes, megfelelő szakmai színvonalú munkával lehetséges.

BIZTONSÁG - A biztonság lépcsőfokára csak az tud fellépni, aki a bizalmat már megszerezte, elnyerte. Ennek megtartásáért nap, mint nap tenni kell.

A biztonság érzésének kialakulása igénybevevő részéről alapvető fontosságú.

BÉKESSÉG - Békességet kötök önmaggal, körülményeimmel, azzal hogy másokra vagyok utalva. Belátom, hogy segítségre van szükségem, és azt el is fogadom.

E három munkánk nagy kihívása és feladata, ha megvalósul, elmondhatjuk, hogy szociális intézményünk azt teszi, ami a feladata SZOLGÁLTAT.

Kép

Intézmény adatai:

• Alapítás éve: 1975 év

• Intézmény Fenntartó: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata

• Intézményvezető: Horváthné Ábrahám Eszter

• Az intézmény hivatalos elnevezése: Fertőszentmiklós Gondozási Központ.

• Intézmény típusa: Vegyes profilú integrált intézmény.

• Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2. szám.

• Telephelye: nincs.

• Földrajzi elhelyezkedés: Győr - Moson – Sopron megye.

• Megközelítés: 84 főútvonal mellett található.

• Dolgozói közalkalmazotti létszám: 20 fő.

A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata ide kattintva elérhető!

Az általános közzétételi lista ide kattintva válik elérhetővé!

Elérhetőségek:

• Postacím: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2. szám.

• Telefon: 99/380-985, 20/543-61-41

• Fax: 99/544-516

• E-mail: idosotthon@fertoszentmiklos.hu

Intézmény története:

Kép

Fertőszentmiklóson 1975. január 1-jétől, sok társadalmi munkával, példás összefogással 16 fő gondozottal kezdte meg működését az akkori öregek napközi otthona. A Fertőszentmiklósi Nagyközségi Közös Tanács a megyében másodikként, 1985-ben szervezte meg a Gondozási Központot, és indította be az akkor legújabb gondozási formát, a hetes Idősek Klubját - későbbi elnevezése Szállást Biztosító Idősek Klubja. Amely egész éven át folyamatosan bentlakásos formában biztosította a szociálisan rászorulók gondozását. Nemcsak helybeliek, hanem a társközségekből is beköltöztek a teljes gondozásra szoruló magányos emberek. A hetes öregek napközi otthona egyik napról a másikra szociális otthonná vált. Már a kialakításnál is látszott, hogy az eredeti épületben hosszú távon a területi gondozást nem tudják biztosítani. Időközben a település iskolakörzetesítésének eredményeként 1973-ban felépült egy kétszintes, 52 férőhelyes általános iskolai diákotthon. Ennek megszűnését követően az épületben 1988-ig a soproni Kisegítő Iskola működött.

Kép

A város ezt az épületet később a megyei Tanácstól a falu lakosságának példátlan összefogásával, a városban működő vállalatok, intézmények, iparosok jelentős társadalmi munkájával, önkéntes felajánlásokkal megvásárolta. Sikerült az épületet úgy átalakítani, hogy a Gondozási Központ hosszú távon, minden szociálisan rászoruló ember, vagy család számára elérhetővé váljon a szociális alap - és szakellátás biztosításával. Az idősgondozás elkötelezett híveként a városvezetésnek sikerült megteremteni azokat az anyagi erőforrásokat, melynek segítségével újabb fejlesztésekkel támogatta a szociális ellátást. Az intézmény épületének teljes körű felújítása négy ütemben valósult meg a fenntartó finanszírozásából, valamint pályázati támogatás elnyeréséből. A Gondozási Központ napjainkban már minden új szakmai elvárásnak, kihívásnak megfelelő ápolási, gondozási igényt kielégítő vegyes profilú integrált intézményként négy szakmai egységet működtet, csaknem 120 fő részére biztosítva szociális alap illetve szakosított ellátást.

Szociális Szolgáltatásaink

Integrált vegyes profilú szociális intézményként működünk. Mit is jelent ez? Integrált = egy szervezeti struktúrában megvalósuló feladat ellátás. Vegyes profilú = egyszerre több szociális ellátást szolgáltatást (szakmai egységet) működtető intézmény. A szakmai egységek ellátandó feladataiból következően az intézmény egyes közösségi tereit, feladat ellátást segítő tárgyi eszközeit közösen használják az egyes szakmai egységek. Így valósul meg az intézet integritása.

Szociális Alapellátás

Kép

Az alapellátás megszervezésével a városi önkormányzat kötelező segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Működési terület:

Fertőszentmiklós város közigazgatási területe, helyi lakosok.

Engedélyezett férőhelyszámok:

• Idősek klubja 20 fő.

• Házi segítségnyújtás 18 fő.

• Szociális étkeztetés igény szerint, 60 – 70 fő között.

Szociális Szakosított Ellátás

Kép

Tartós bentlakásos idősek otthona működtetésével Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, mint intézmény fenntartó méltán büszke arra, hogy nem kötelező, hanem önként vállalt feladatként szociális szakellátást is működtet. Az idős otthoni elhelyezés feltétele, hogy az igénylő napi gondozási szükséglete a 4 órát meghaladja.

Működési terület:

• Fertőszentmiklós város közigazgatási területe/ helyi lakosok

• Valamint Győr-Moson Sopron megye területe/ megyei lakosok

Engedélyezett férőhelyszám:

• Idősek otthona 35 fő.

Az intézmény Dolgozóival szembeni szakmai elvárások:

• Szaktudás, szakértelem.

• Elkötelezettség, hivatás tudat.

• Emberközpontú, szolgáltatás centrikus szemléletmód.

• Empátia, irgalom.

Intézményi jogviszony létesítése:

• Az intézmény az igénylővel a szociális alap és szakosított ellátás biztosításának kezdetekor megállapodást köt.

A „Megállapodás” tartalmazza:

• Szerződő felek személyes adatait.

• Az intézményi ellátás időtartamát (határozott, határozatlan).

• Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a felek jogait, kötelezettségeit.

• Az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit.

• Az adatvédelmi szabályokat.

Felvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok:

Alap és szakellátás esetén egyaránt.

• A jogszabály által előírt formanyomtatványok értelem szerűen kitöltve.

• Személyi igazolvány, lakcímkártya.

• TAJ, Adó kártya.

• Nyugdíjas szelvény, bankszámla kivonat.

• Köz. gyógy igazolvány (ha van).

• Gondnok kirendelő határozat (ha van).

• Demencia szakvélemény (ha van).

• Házi orvos neve, záró jelentések.

Jogviszony megszűnés esetei:

• Az intézmény jogutód nélkül megszűnik.

• A jogosult/ igénylő halálával.

• Határozott idejű intézeti elhelyezés, vagy szolgáltatás esetén.

• Jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője is kezdeményezi.

Az intézményvezetői kompetencia:

• Szakellátás esetén az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult

• Másik intézménybe történő elhelyezése indokolt.

• Aki házirendet súlyosan megsérti.

• Akinek intézményi elhelyezése a továbbiakban nem indokolt.