Széchenyi Terv Plusz

Látnivalók

Templom

Kép

2018-tól a helyi lelkész Simonics Péter plébános.

Fertőszentmiklós katolikus város, a régi templom oldalfalai eredetileg gót stílusban, a XIII. században épült. A Bécs ellen vonuló török sereg 1683-ban felégette a templomot, 1724 körül épült fel újra, de akkor már a mai barokkosított formában. 1965-ben nyilvánították müemlékké. A kis templomot idővel kinőtte a falu és 1926-36 között építettek egy újat és egybenyitották a kettőt. Az épületegyüttes belsö tere olyan a templomok között, akár egy évszázados tölgyerdö, friss hófehér tözike szönyeggel a természetben.

Érdekesség, hogy a torony tetején a keresztet egy ágyúgolyóba ágyazták. A harminc centiméter átméröjü vasgömb török eredetü, a legenda szerint egy helybeli vitéz lábát vitte le, és amikor a sérültet hazaszállították, föltették a szekérre az ágyúgolyót is.

Kápolna: Szeredi-kegyhely

Kép

Városunk nyugati határában a régi 85-ös föútvonal mentén található.

Nádasdy családtól vásárolta meg a telket Bezerédj Vörös Gergely, és felállította a Szüzanya szobrát egy erdöségben. Egy hatalmas vihar alkalmával a villám sújtott a szoborba s a tartóoszlop darabokra tört, és a szobrot maga alá temette. Romeltakarítás alkalmával, csodálattal látták a hívek, hogy szobor teljesen sértetlen. Ennek az eseménynek híre ment és a XV.század végétöl zarándokhelyként tekintették.

Hosszú éveken keresztül a bencés atyák irányításával innen indult a hívek prosecciója Mária-Zellbe.

A múlt század vége felé a környezö fákon elhelyezett mankók arról tanúskodtak, hogy a szobornál csodálatos gyógyulások történtek.

1903-ban kápolnát építettek a hívek adományaiból, hátrafelé kaput nyitottak, amely elé misézö terasz létesült. A kápolna mögötti erdöt a zarándoktömeg befogadására amfiteátrum szerü tágas ligetté alakították ki, melyet a keresztúti stációk ölelik át.

I. és II. Világháborús emlékművek

Kép

Az egymással szembenálló emlékművek a harcban elesett, hősi halált halt helybeliek névsorát őrzik.

Bezerédj kúria

Kép

Fertőd felé történő útelágazásnál látható még a Bezerédj család 1588-ban vásárolt birtoka, és ott felépített kúriája. A kastély előtt emlékoszlop is található.

Mária szobor

Kép

Az Ikva mellett álló barokk Mária szobor arról az időkből való, amikor még a két település különálló volt. 1830 mint már felújítási évszám szerepel a szobron.

Petőfi szobor

Kép

Ifjúság téri parkban található Petőfi Sándor életnagyságú bronz szobra, melyet Domonkos Béla szobrászmüvész készített. Avatása 1990. március 15-én volt. A szobor talapzatán olvashatók az 1848-49-es szabadságharc szerdahelyi és szentmiklósi népfelkelőinek, honvédeinek nevei.

Szent István és Felsőbüki Nagy Pál szobra

Kép Kép

A bronzból készült mellszobrok a Szent István utcában kerültek felállításra, a millennium évében.

Felsőbüki Nagy Pál szülőháza

Kép

Jelenlegi általános iskola épülete falán márványtábla őrzi az egykori politikus szülőházának helyét.

Millenniumi kettős kereszt

Kép

Szerdahelyi utca szépen rendezett parkjában 2000. okt. 23-án került felállításra és megáldásra.

"Vöröskereszt"

Kép

A kereszt erős tagolású, kettős talapzaton áll. A felső rész közepéből indul ki a magas feszület. A feszület lábánál heves mozgású, kesergő Mária. Oldalt a meandeteren kiképzett alapon Szent Flórián és Szent Vendel szobrai láthatók. A feszületes rész alapján található a felírás: "Ide helyeztette, a közös buzgóság, bízván lesz gyümölcse: kétféle boldogság. 1803."

Lukinich Mihály lakóháza

Kép Kép

Mátyás kir. u. 1. szám alatt emléktábla őrzi Lukinich Mihály (1812-1872), lakóházának helyét. 1848-as népképviseleti országgyűlés követe és 1848/49-es kormánybiztos.

Szent Donát kápolna

Kép

Vadász utcában egy picike kápolna, nagysága csak pár négyzetméter. A falubeliek Szent Donát tiszteletére építették, s csak "Dónátus kápolna"-nak nevezik.

Fehérkereszt, vagy Piéta

Kép

A város legrégebbi műemléke a Petőfi utcában található, több mint 300 éve mészkőből faragta ki egy ismeretlen mester. Talapzatán e felirat olvasható: "Jasbrini Gergel és Atsády Frusina tsinálta A.o. 1676."

Temetői sírok

Kép Kép

Városunk temetőjében nyugszanak a Felsőbüki Nagy és a Bezerédj család ősei. A temető jobb oldalán, a dombon magasodik a "nagykereszt" magas talapzatán klasszicista írástábla látható a halál és halhatatlanság jelképével. A keresztfa lábánál kesergő Mária szobor látható. A latin felirat szerint (Felsőbüki) Nagy István és neje Hersing Anna állíttatták 1787-ben.

E mellett találhatók a Felsőbüki és a Bezerédj sírok. Közeli sírban nyugszik Lukinich Mihály is.

A temetőnkben nyugszanak a második világháborúban, a környéken elesett orosz katonák is.

Kép

Kilátó

A temető mellett, az Agghegy utcában található városunk kilátója, amely 2014-ben került átadásra. A körülbelül 12 méter magas kilátó ingyenes látogatható. A legfelső szintről nagyszerű panoráma nyílik a Fertő tóra, a Kisalföldre, az Alpokaljára.

Kép

Szent István király szobra mellett található Szent László király bronz mellszobra, melyet 2017. június 24-én avattak fel.