Idősotthon

Az intézmény szakosított ellátási formában, személyes gondoskodást, általános ápolást, gondozást nyújtó elsősorban önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező idős emberek barátságos otthonos környezetben történő, szakszerű ellátását biztosítja

Kép

Mit tudunk ajánlani?

Idősotthoni ellátás tartalma:

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások során, az ellátás törvényi előírásainak megfelelően, a gondozott szükségleteitől, életkorától függően biztosítja a fizikai, az egészségügyi a mentális, pszichés gondozást, a szabadidő kulturált eltöltését, és a szabad vallásgyakorlás lehetőségét.

Kinek ajánljuk ezt az ellátási formát:

• Akinek napi általános, vagy speciális gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát.

• Aki egyedül álló, időskorú, beteg és önmagát nem tudja már ellátni.

• Akinek hozzátartozói, családja nem tudja felvállalni napi 24 órás folyamatos és szakszerű ápolását gondozását.

• Aki súlyos demens szakvéleménnyel rendelkezik, és családja nem tudja felvállalni speciális gondozási szükségleteinek kielégítését.

Működési terület:

• Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe/ helyi lakosok.

• Győr-Moson Sopron megye közigazgatási területe/megyei lakosok.

Ellátás adatai:

• Ellátási forma: tartós bentlakásos szakmai egység.

• Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.

• Szakmai egységvezető: az Intézményvezető.

• Igénybevételi idő folyamatos, napi 24 óra.

Idősotthon adottságai:

• Egyedi kifejezetten időskorúak ellátására, gondozására átalakított kétszintes felújított akadály mentesített épületkomplexum.

• Tizenkét 3 ágyas világos tiszta otthonosan berendezett lakószoba (nemenkénti elosztásban).

• Tíz szobában külön mosdó.

• Három szobában külön fürdőszoba, mellékhelyiséggel.

Kép

• Nővér/orvosi szoba.

• Elkülönítésre alkalmas beteg szoba.

• Ügyviteli irodák, pénztár.

• Melegítő konyha.

• Ipari Mosoda.

• Mindkét szinten önálló fürdető helyiségek.

Szép, ízléses, igényes közösségi terek:

• Étterem, Társalgó.

• Kápolna, kegyeletfal.

• Lépcsőházi, éttermi látogató sarkok, pihenők.

• Udvari foglalkoztató terasz.

• Rendezett udvar kerti padokkal kiülőkkel.

• Nádfedeles udvari gombák.

Lakóbarát környezet:

• Akadálymentesített folyosók, mellékhelyiségek.

• Közlekedő rámpák, korlátok, kapaszkodók.

• Személyi felvonó, aknás lift, lépcsőjáró berendezés.

Mit jelent a teljes körű ellátás?

Teljes körű ellátás:

• Lakhatás biztosítása.

• Napi háromszori étkezés biztosítása. (heti 1 alkalommal meleg vacsora)

• Személyi higiéné napi szintű biztosítása.

• Az intézmény incontinens lakók részére térítésmentesen biztosítja a napi háromszori pelenka és betét szükségletet.

Kép

• Heti 2 alkalommal történő fürösztés.

• Ruházat napi szintű mosása, javítása cseréje.

• Szükség szerint ruházat biztosítása.

• Intézeti textília biztosítása.

• Házi orvosi /szakorvosi ellátás biztosítása.

• Egyéni állapottól függő szakszerű egészségügyi ellátás megszervezése.

• Személyre szabott, állapothoz igazított fizikai ellátás, ápolás, gondozás.

• Mentálhigiénés gondozás.

• Szabadidő hasznos és kulturált eltöltése.

• Szabad vallás gyakorlásának biztosítása.

Napi ápolás/ gondozás:

• 24 órás felügyelet biztosítása szakképzett gondozókkal.

• Az ápolási, gondozási folyamat, személyre szabott igényhez, szükséglethez igazított.

• Az intézmény rendelkezik az ehhez szükséges tárgyi feltételekkel.

Étkezés:

• Helyszíne az idősotthon étterme, reggeli és ebéd, illetve vacsora az emeleti étkező folyosón. Mindig ugyan annál az asztalnál az ismert asztaltársasággal.

• Napi háromszori étkezés (ebből egy alkalommal meleg vacsora).

• Szükség szerint pépesített étkezést biztosítunk.

Intézet textília, vegyszerek:

Kép

• Szükség szerinti mennyiségben ágyruha, ágynemű biztosítása.

• Törülközők, mosdó kesztyűk plédek, takarók biztosítása.

• Háztartási és ipari vegyi áruk biztosítása.

• Háztartási papíráruk (zsebkendő, szalvéta, toalett papír,) biztosítása.

Ruházat:

• Ellátást igénylő, saját ruházatát használja.

• A ruhaneműkbe a ruhajelölő gép segítségvel a lakó nevét bevasaljuk.

• A ruházat mosásáról, javításáról az intézmény a házirendben meghatározott módon saját ipari mosodájában gondoskodik.

Igénybevétel módja:

• Önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére indul.

• A szolgáltatás biztosításának előfeltétele a gondozási szükséglet vizsgálata.

• Az előgondozást, a gondozási szükséglet vizsgálatát az intézményvezető végzi.

• Idősotthoni elhelyezésre a 4 óra feletti gondozási szükséglettel rendelkező igénylő jogosult.

• Írásbeli kérelem (formanyomtatványok kitöltése, benyújtása).

• Formanyomtatványok az intézeti titkárságról igényelhetők.

• Az elhelyezés várakozó lista alapján.

• Szabad férőhely esetén az intézmény beköltözési értesítőt küld az igénylőnek.

Térítési díj:

• Fertőszentmiklós Város Önkormányzata mindenkori térítési díj rendelete alapján történik. Ezt a fenntartó minden év májusában felülvizsgálja, és az önköltség számítás alapján évente újból meghatározza.

• A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, és erről írásban értesíti az igénylőt.

• Fizetés utólag igénybevételtől függően minden hónap 1-10.-ig az intézmény ügyviteli iroda pénztári óráinak megfelelően történik. A személyi térítési díjat kézpénzben a szociális ügyintézőknél lehet befizetni.

Hogyan is lesz a beköltözés?

Kép

Sokszor nehezen képzelik el a hozzátartozók, hogyan is fog a gyakorlatban idős szerettük beköltözni az idősek otthonába. Az új lakó fogadása a családdal történő előzetes egyeztetés alapján hétköznap szerdai napon délelőtt órákban történik, erről írásban tájékoztatást is küldünk, melyhez csatolunk, egy listát ahol részletesen feltüntetjük, hogy mit kell és lehet, valamint, mit nem ajánlott költözéskor behozni az intézménybe.

Mit is tehet egy Hozzátartozó hogy a készülődés, a költözés izgalmait enyhítse, hogy zökkenőmentes legyen ez a nap? Pár praktikus tanáccsal szeretnénk segíteni.

Mit ajánlunk a Hozzátartozóknak?

• A beköltözési értesítőről adjunk részletes felvilágosítást.

• Beszéljük át a költözés pontos dátumát, a szállítás körülményeit.

• Biztosítsuk arról, hogy mindenben segítségére leszünk az összepakolásban.

• Az intézmény által kiküldött lista türelmes átbeszélése fontos az igénylővel.

• Hagyjuk, hadd döntse el hogy Ő mit, (melyiket) szeretné hozni.

• A pakolást ne hagyjuk az utolsó napra.

• Mivel a beköltözésnek nem csak tevőleges, hanem komoly lelki érzelmi terhei is vannak, biztosítsunk lehetőséget a „búcsúra” (pl.: a szomszédtól, régi használati tárgyaktól, bútoraitól, a lakásban maradó kedves családi emlékektől, a kint maradó élettől). A költőzésnek ez a legérzékenyebb és legfontosabb pontja.

Költözéskor milyen dokumentumokra lesz szükség?

• Széklet és tüdőszűrő vizsgálati eredmények.

• Személyi igazolvány (érvényes).

• Betegbiztosítási kártya, TAJ kártya.

• Orvosi zárójelentés, leletek.

• Ha van köz gyógy igazolvány.

• Ha van gondnok kirendelő határozat.

• Ha van súlyos demens orvosi szakvélemény.

• Születési vagy házassági anyakönyvi kivonat.

Hogyan fogadja az intézmény az új lakót?

Kép

Az új lakó fogadására az intézménynek is fel kell készülni. A felkészülésből minden terület kiveszi a részét a kisegítő takarítótól kezdve egészen a megállapodást kötő intézményvezetőig. Mire jön az új lakó szobája, szekrénye, ágya tiszta, étkezése megrendelve, ruhacímkéje beszerezve, heti gyógyszerelő tálcája elkészítve, éttermi asztala egyeztetve, személyes adatai a nyilvántartási rendszerekbe felrögzítve.

És elhangzik: Isten hozta nálunk, már vártuk az érkezését!

Hogyan történik az egészségügyi ellátás?

• Az intézmény biztosítja a rendszeres házi orvosi ellátást.

• A recepteket az intézet orvos írja fel és az intézmény szerzi be.

• Az intézmény szervezi a szükséges szakorvosi vizsgálatokat, kontrollokat.

• Az intézmény orvos rendeli el a szükség szerinti kórházi beutalást.

• A szakmai egység vezető szervezi, irányítja a napi ápolási gondozási feladatokat, kapcsolatot tart az orvosokkal és a családdal.

• A test-távoli segédeszközöket az intézmény biztosítja.

• A testközeli eszközök (hallókészülék, fogprotézis) költsége az igénylőt terheli.

Hogyan lesz a gyógyszerelés?

• A hatályos rendelet szerint díjtalanul biztosítjuk az alap gyógyszerkészletet.

• Az egyéni gyógyszer költséget az ellátásban részesülő fizeti.

• Heti gyógyszerelő tálca /napi szinten /napszakonként személyre szabottan adagolja a lakó szükséges gyógyszereit.

• Gyógyszer beadást napszakonként a gondozónők végzik.

Mikor jön a Doktor Úr?

Intézet háziorvosi vizit:

Kép

• Név: Dr. Andorka Sándor háziorvos.
• Rendel: Minden héten szerda 8.00-11.00 ó. között.
• A többi napon szükség szerint munkaidőben rendelkezésre áll.
• Helyszín: intézet orvosi szoba.

Pszichiátriai / neurológiai vizit szakrendelés:

• Név: Dr. Balázs - Fényi László főorvos.
• Rendel: Minden hónap utolsó péntek 10-13 ó. között.
• A többi napon szükség szerint konzultációs lehetőség áll rendelkezésre.
• Helyszín: intézet orvosi szoba.

Sebész szakrendelés:

• Név: Dr. Luxander Antal főorvos.
• Rendel: szükség szerint, intézményi bejelentésre péntekenként 17-19 óra között.
• Helyszín: intézet orvosi szoba.

Mit jelent a mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás?

A mentális gondozás célja, hogy az ellátott ki tudjon mozdulni az izolálódás, az introvertáltság, az önbíráskodás és a mások iránti közöny állapotából. Ennek elősegítése érdekében rendszeres programokra nyílik lehetőség az intézményen belül és kívül, hogy a mindennapok színesebbek tartalmasabbak legyenek.

Kép

Mi a foglalkozások célja?

• Szabadidő hasznos, kulturált eltöltése.

• Meglévő készségek szinten tartása.

• Izoláció elkerülése.

• Tolerancia, egymás iránti figyelem, szeretet kialakulása.

• Intézeten belüli kisebb közösségek, baráti társaságok kialakítása.

• Siker élményhez juttatás. (még képes vagyok rá…)

Ki végzi a foglalkoztatások szervezését?

Az Idősek Otthonában 1 fő 6 órás mentálhigiénikus munkatárs (szociálpedagógus) végzi a foglalkoztatás napi szintű szervezését.

Milyen foglalkozási modulok vannak?

• Zenés ülőtorna, mozgásterápiák.

• Rendszeres mobilizálás sétáltatás az intézmény kertjében.

• Sajtó, könyv klub, napi újság olvasás cikkek értelmezése.

• Irodalmi, hagyományőrző, kézműves körök.

• Dalkör, nótacsokor (népdalok, nóták közös éneklése és tanulása).

• Szellemi játékok (memória és emlékezet megtartó foglalkozások).

• Kávéház, Születésnapok közös ünneplése, Játék délutánok.

• Hitélet gyakorlásnak biztosítása (litánia, szent mise).

• Családi és társadalmi ünnepekhez kapcsolódó tematikus rendezvénysorozatok foglalkozások szervezése.

• Intézeti ünnepségek, műsorok szervezése.

Mikor látogathatnak a Hozzátartozók?

• A Látogatás rendjét az intézmény házirendje részletesen szabályozza.

A látogatás helyszínei:

• Társalgó.

• Az emeleti lépcsőfordulóban kialakított pihenő rész.

• Az első emeleti folyósón elhelyezett garnitúrák.

• Földszinti folyosón elhelyezett látogató garnitúrák.

• Nyári időszakban terasz, udvar, udvari gomba.

• Lakószoba látogatási helyszínként történő használatát a szobatársak nyugodt pihenésének biztosítása érdekében nem ajánljuk.

Melyek az önköltséges szolgáltatások?

Az alábbi önköltséges szolgáltatásokat külön kérésre megszervezzük a Lakóknak.

• Fodrász, pedikűr. (havonta)

• Gyógytornász. (hetente)

• Gyógy masszőr. (hetente)

• Egyéni bolti vásárlás. (2 hetente)