Széchenyi Terv Plusz

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Kép

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 20-21.

A szolgáltatás típusa:

  • család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény működési területe:

  • Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe

Fenntartó neve:

  • Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat

A szolgáltatás célja

A lakosság szociális biztonságának, a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének, szükséges védelmük biztosításának elősegítése.

A szolgáltatás célcsoportja

A településen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, egyének, aktív korú nem foglalkoztatottak, adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küzdők és mindazok, akik problémájukkal a szolgálathoz fordulnak. Továbbá bármely olyan család (illetve személy), amely (illetve aki) gyermeket nevel, gyermekvédelmi szakellátásban levő gyermeke van, illetve szociális válsághelyzetben levő várandós anya, és kéri, illetve elfogadja a szolgáltatás segítségét. Ezen kívül minden, a jelzőrendszer által segítségre szoruló gyermek és családja, ahol a gyermek veszélyeztetettsége valószínűsíthető.

A szolgáltatás igénybevétele:

  • Önkéntes és térítésmentes

A szolgáltatás speciális tevékenységei:

  • Szabadidős programok szervezése (játszóházak, táborok, kirándulások...)
  • Önsegítő csoportfoglalkozás szervezése
  • Pszichológiai, jogi tanácsadás szervezése

Munkatársak:

  • Zombóné Györe Tímea  - családsegítő

Elérhetőségek:

  • 99/544-511
  • 20/412-1488