Lakossági fórum rendezési terv módosításához

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 38. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Fertőszentmiklós Város Önkormányzata településrendezési eszközeit teljes eljárás lefolytatásával módosítja.

Tisztelt Partnerek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 38. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Fertőszentmiklós Város Önkormányzata településrendezési eszközeit teljes eljárás lefolytatásával módosítja.

A rendezési terv módosításához az önkormányzat lakossági fórumot hív össze, melynek időpontja és helyszíne:

2020. szeptember 16. (szerda) du. 17.00 óra

Fertőszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala, 9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.

Településrendezési terv módosítások tárgya:

1. A város szerdahelyi részén fekvő Rákóczi Ferenc és Soproni utca kereszteződésében lévő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 1569/9, 1575, 1578, 1579 hrsz-ú telkek

2. A város szerdahelyi részén a Szerdahelyi utca – Mátra utca- Bezerédi utca és Soproni utca által határolt tömbben a 214, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 227, 228/2, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236/2 és 253/2 hrsz-ú telkek. A Szerdahelyi utca József Attila utca Kossuth Lajos utca által határolt tömbben az 1382-1419 és az 1423 hrsz-ú telkek

3. A település központi részén fekvő településközponti vegyes terület (300, 467, 473/4, 475/4, 481 hrsz.) és a vízmosás területe érintett (442 hrsz).

4. A városközponttól keletre kialakuló új lakóterületeken az 1196/16, 1196/17, 1196/18 és 1214 hrsz-ú telkek

5. A város központjában (1253 hrsz.) településközponti vegyes terület

6. A temetőtől keletre fekvő lakóterület 053/28 hrsz-ú telek

7. A Szent István utcában az 541, 543/1, 543/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550 és az 551 hrsz-ú telkek.

8. A Szent István utcában a 412/21, 570/1, 570/2, 571, 572, 573, 574 és a 575 hrsz-ú telkek.

Részletek a mellékelt partnerségi tervdokumentációkban, mely a hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján megtalálható. (www.fertoszentmiklos.hu)

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (III.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerint a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek a közzétételt követő 8 napon belül az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, ügyfélfogadási időben történő személyes leadással,

b) levélben az önkormányzat címére (9444 Fertőszentmiklós, Szent István út 19.) történő megküldéssel,

c) elektronikus levélben az fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu e-mail címre történő megküldéssel

Lakossági fórum tartása esetén a partnereknek az írásbeli észrevételek, javaslatok megtételére a lakossági fórumot követő 8 napon belül van lehetősége a fenti módokon.

Fertőszentmiklós, 2020. szeptember 7.

Mellékletek: Partnerségi tervdokumentációKapcsolódó dokumentumok

pdf pdf